زیست مواد دارویی- مدیر دپارتمان
مدیر دپارتمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  AWT IMAGE

سید عباس میرزایی

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی

تلفن:33473635-024 داخلی 250

پست الکترونیکی:mirzaei@zums.ac.ir

رزومه علمی

شرح وظایف

 

نشانی مطلب در وبگاه زیست مواد دارویی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=52.2084.3807.fa
برگشت به اصل مطلب