فارماسیوتیکس- هیات علمی
هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

دکتر فرامرز دوبختی

مدیر گروه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر مهرداد حمیدی دکتر سعید قنبرزاده
AWT IMAGE

دکتر زیبا اسلامبولچیلار دکتر سعید رضایی
نشانی مطلب در وبگاه فارماسیوتیکس:
http://zums.ac.ir/find.php?item=54.2638.2400.fa
برگشت به اصل مطلب