فارماسیوتیکس- هیات علمی
هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

  مهرداد حمیدی

  درجه علمی: استاد

  رشته: فارماسیوتیکس

  تلفن: 33473635-024 داخلی 324

  پست الکترونیکی: hamidim@zums.ac.ir

  سوابق علمی: CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : فرمولاسیون داروها و فراورده های جدید بر مبنای نیاز جامعه، ارزیابی داروها و مکمل های غذایی موجود در بازار دارویی ایران بر روی جامعه ایرانی، ارائه فرمولاسیونهای جدید گیاهی، تهیه و ارزیابی درون تن و برون تن سامانه های دارورسانی بر اساس نانو فناوری، تهیه و ارزیابی سیستمهای دارورسانی بر اساس اریتروسیتهای عامل، مطالعات نوروفارماکوکنیتیک بر روی داروها با تأکید بر نقش p -گلیکوپروتئین، طراحی و ارزیابی روشهای آنالیز داروها در نمونه های بیولوژیک، انجام مطالعات هم ارزی زیستی بر روی داروها

 زمینه های آموزشی: فارماسیوتیکس 1تا 5 ( نظری و عملی)، بیوفارماسی، فیزیکال فارماسی 1 و 2

    

AWT IMAGE

  فرامرز دوبختی

  درجه علمی: دانشیار

  رشته: فارماسیوتیکس

  تلفن: 33473635-024 داخلی 329

  پست الکترونیکی: fdobakhti@ zums.ac.ir

 سوبق علمی: CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

  زمینه های پژوهشی :دارورسانی پروتئین ها وپپتیدها، روشهای نوین تجویز واکسنها، سیستمهای دارو رسانی با رهش کنترل شده، سیستم های دارورسانی نانو ذره ای پلیمری، نانوذرات مغناطیسی جهت رساندن داروها به بافت هدف

  زمینه های آموزشی:فارماسیوتیکس، فرآورده های آرایشی و بهداشتی، کارآموزی صنعت، بیوفارماسی، فیزیکال فارماسی، فیزیک در داروسازی

  سعید رضایی

  درجه علمی:دانشیار

  رشته: فارماسیوتیکس

  تلفن: 33473635-024 داخلی 325

  پست الکترونیکی:

  سوابق علمی:

  زمینه های پژوهشی :

  زمینه های آموزشی:

  محتوای آموزشی :

AWT IMAGE

  زیبا اسلامبولچیلار

  درجه علمی:استادیار

  رشته: فارماسیوتیکس

  تلفن: 33473635-024 داخلی 328

  پست الکترونیکی:islambulchilarz@zums.ac.ir

  سوابق علمی:CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

  زمینه های پژوهشی :

  نانوامولسیون ها و سیستم های self-nano/microemulsifying ، پلیمرهای مخاط چسب و تیومرها، افزایش جذب روده ای داروها با استفاده از اکسیپیان های جذب افزا و مهار کننده P-glycoprotein ، مطالعات بیوفارماسی و فارماکوکینتیک با استفاده از مدلهای حیوانی و استفاده از مدلهای مختلف برون تن و درون تنی برای ارزیابی ترانسپورت داروها، انجام مطالعات همسنگی زیستی بر روی داروهای مختلف، مطالعات رئولوژیک در مورد فراورده های دارویی.

زمینه های آموزشی:  فارماسیوتیکس 1-5، بیوفارماسی، فیزیکال فارماسی.

محتوای آموزشی :

برنامه کاری

  

AWT IMAGE

  سعید قنبرزاده

  درجه علمی:استادیار

  رشته: فارماسیوتیکس

  تلفن: 33473635-024 داخلی 327

  پست الکترونیکی: ghanbarzadehs@zums.ac.ir

 سوابق علمی:CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

  زمینه های پژوهشی : نانو تکنولوژی دارویی، دارو رسانی پوستی، دارورسانی استنشاقی، دارو رسانی داروهای شیمی درمانی

  زمینه های آموزشی: فارماسیوتیکس 5، نانوتکنولوژی دارویی

نشانی مطلب در وبگاه فارماسیوتیکس:
http://zums.ac.ir/find.php?item=54.2638.2400.fa
برگشت به اصل مطلب