فارماسیوتیکس- دکتری تخصصی فارماسیوتیکس
دکتری تخصصی فارماسیوتیکس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اسامی دستیاران فارماسیوتیکس

  مهرنوش نیک پور

  رشته : فارماسیوتیکس

  مدرک تحصیلی : دکترای داروسازی

  E-mail : m.nikpour@zums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه فارماسیوتیکس:
http://zums.ac.ir/find.php?item=54.6696.23415.fa
برگشت به اصل مطلب