معاونت آموزشی- آرشیو اخبار
اطلاعیه : تاریخ و نحوه انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | 

  انتخاب واحد نیمسال دوم سالتحصیلی ۹۸-۹۷

اطلاعیه : برای ورود به مرحله انتخاب واحد نسبت به تکمیل اطلاعات تاهل  در پرتال شخصی خود  اقدام کنید .

 

  ۱- دانشجویان عزیز آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ و شروع کلاسها از روز شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۳ می باشد.

  ۲- انتخاب واحد اینترنتی طبق جدول زمانبندی ذیل به تفکیک رشته های مختلف از طریق صفحه انتخاب واحد دانشجویی امکان پذیر است .

  تبصره :انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود ، توسط آموزش دانشکده ها انجام شده و نیاز به انتخاب واحد الکترونیکی ندارند .

  جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۶دانشگاه علوم پزشکی زنجان به تفکیک رشته های دانشگاه

  ردیف

  دانشکده

  عنوان رشته

  تاریخ به روز

  ۱

  پزشکی

  رشته پزشکی( مقطع علوم پایه )

۹۷/۱۱/۰۱ لغایت ۹۷/۱۱/۰۴

  رشته پزشکی( مقطع فیزیوپات )

--------

  مقاطع PhD و ارشد دانشکده پزشکی

۹۷/۱۱/۰۶ لغایت ۹۷/۱۱/۱۱

  ۲

  داروسازی

  کلیه مقاطع داروسازی

۹۷/۱۱/۰۶ لغایت ۹۷/۱۱/۱۱

  ۳

  دندانپزشکی

  دندانپزشکی

 ۱۱/۰۶/ ۹۷ لغایت۹۷/۱۱/۱۱

  ۴

  پرستاری و مامایی زنجان

  کلیه رشته ها و مقاطع پرستاری و مامایی

  ۹۷/۱۱/۰۳ لغایت۹۷/۱۱/۰۸

  ۵

  پیراپزشکی و بهداشت

  کلیه رشته ها و مقاطع پیراپزشکی و بهداشت

  ۹۷/۱۱/۰۷  لغایت۹۷/۱۱/۱۱

  ۶

  پرستاری ابهر

  پرستاری ابهر

  ۹۷/۱۱/۰۸ لغایت۹۷/۱۱/۱۱

  ۷

  شعبه پردیس خودگردان

  کلیه رشته ها

  ۹۷/۱۱/۰۶ لغایت ۹۷/۱۱/۱۱

  ۸

  انتخاب واحد متأخرین و دانشجویان مهمان

  کلیه رشته های دانشگاه

  ۹۷/۱۱/۱۳ لغایت۹۷/۱۱/۱۵

  تذکر مهم : آندسته از دانشجویانیکه دارای بدهی معوقه از نیمسالهای پیشین هستند بدلیل عدم تسویه حساب مالی ، امکان انتخاب واحد نخواهند داشت .

  لذا برای جلوگیری از بروز مشکل تا پیش از انتخاب واحد نسبت به تسویه حساب اقدام نمایند .

  محدوده زمانی تاریخ های اعلام شده از ۱ بامداد روز اول لغایت ساعت ۲۴ روز آخر می باشد .

  در صورت نیاز به آگاهی از برنامه مدون رشته خوداز طریق لینک رشته های دانشگاه و رشته های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، برنامه مدون واحد های درسی در طول مدت تحصیل هر رشته قابل دسترسی است .

  درصورتیکه هنگام انتخاب واحد به مشکل برخورد نمودید می توانید در ساعات اداری با آموزش دانشکده خود طبق جدول زیر تماس بگیرید .

  نام دانشکده

  رشته

  مسئول رشته

  شماره تماس

  دانشکده پزشکی

  - پزشکی

 

 
- کارشناسی ارشد و PhD

  - خانم رضایی
  - خانم مرصعی
  - خانم قربانی
    - خانم علی اکبری

  - خانم گرمرودی

 ۳۳۱۴۰۲۵۷
 ۳۳۱۴۰۲۲۶

 

  دانشکده دندانپزشکی

  - دندانپزشکی روزانه و پردیس

  - خانم هویت
 

   ۳۳۱۴۸۲۷۶

  دانشکده پیراپزشکی و بهداشت

  - رشته بهداشت حرفه ای

  - رشته بهداشت عمومی

  - رشته بهداشت محیط

  - علوم آزمایشگاهی

  - کار درمانی

  - رشته رادیولوژی

  - کارشناسی ارشد

  - خانم جمالی

  - خانم محرمی

  - خانم دلجویی

  - خانم نیکومنش
 
 - خانم نیکومنش


 - خانم جمالی
 
  -خانم دلجویی

  ۳- ۳۳۷۷۲۰۹۲

  دانشکده پرستاری و مامایی (دندانپزشکی)

  - مامایی

  - اتاق عمل

  - پرستاری

  - هوشبری

  - فوریتهای پزشکی

  - خانم ورعی

  - خانم مرادی

  - خانم بابایی

  - آقای باقری

۳۳۱۵۶۸۹۹-۹۰۰

  دانشکده داروسازی

  - داروسازی

  - آقای رستمی

   -خانم رزاقی
 

  ۷- ۳۳۴۷۳۶۳۶
  داخلی ۲
   آموزش

  شعبه پردیس

   - داروسازی

  - پزشکی

  - خانم نوری

  ۳۳۷۷۳۱۰۰

  دانشکده پرستاری ابهر

  - پرستاری ابهر

  - خانم انصاری

  ۳۵۲۷۹۴۱۲

  همچنین می توانید در صورت بروز مشکلات خاص نرم افزاری با شماره های ۳۳۱۵۶۲۵۴و ۳۳۱۵۶۳۵۰ در دانشگاه تماس بگیرید .

  ۳- در تاریخ های انتخاب واحد ، کارشناسان آموزش در دانشکده مربوطه جهت راهنمایی شما مستقر میباشند و در صورت هر گونه مشکل انتخاب واحد ، طبق جدول زمانبندی به صورت حضوری به آموزش دانشکده مراجعه کنید .

  ۴- لازم است کلیه دانشجویان در زمان حذف و اضافه به آموزش دانشکده خود مراجعه نموده و تأییدیه انتخاب واحد و کارنامه ترم خود را دریافت کرده بعدازاطمینان از تایید استاد راهنما تاییدیه را امضاء کرده و به آموزش دانشکده تحویل نمایند ،

 در غیر اینصورت انتخاب واحد دانشجویان کان لم یکن تلقی خواهد شد .

  ۵- دانشجویان میهمان مجاز به انتخاب واحد از طریق وب نمی باشند و لازم است در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۳ لغایت ۹۷/۱۱/۱۵به صورت حضوری جهت انتخاب واحد به آموزش دانشکده خود مراجعه نمایند .

  ۶- هنگام انتخاب واحد در صورت نمایش پیام "عدم رعایت همنیاز " و در صورتیکه کد همنیاز در ترم جاری ارائه شده باشد ؛ ابتدا کد درس هم نیاز را انتخاب کنید .

  از طریق لینک زیر وارد صفحه انتخاب واحد دانشجویی شوید و شماره دانشجویی خود را بعنوان نام کاربر وسپس شماره شناسنامه خود را بعنوان کلمه عبور وارد کنید .

  انتخاب واحد دانشجویی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=6.1328.36992.fa
برگشت به اصل مطلب