معاونت آموزشی- مقالات و مطالب مفید آموزشی
آشنایی با کامپیوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

AWT IMAGE آشنایی با کامپیوتر در پزشکی

بارم بندی و امتحان نهایی

فهرست منابع درس

سرفصل درس

اسلایدهای مبانی کامپیوتر

جزوه آموزش Power Point

جزوه آموزش ویندوز 7

جزوه آموزش Word

جزوه آموزش Excel

اسلایدهای آشنایی با سیستم های اطلاعاتی

اسلایدهای آشنایی با بانکهای اطلاعاتی

اسلایدهای آشنایی  با منابع پزشکی Online

تمرین ها

- تمرین کار عملی آشنایی با Power Ponit

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=6.3678.21845.fa
برگشت به اصل مطلب