معاونت آموزشی- معاون آموزشی
تماس با مدیریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس معاونت آموزشی: زنجان - میدان آزادی- ابتدای بلوار جمهوری اسلامی - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان - طبقه دوم - معاونت آموزشی

تلفن : 33424767(024)

فاکس : 33424769(024)

کدپستی : 4515613113

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=6.815.1849.fa
برگشت به اصل مطلب