معاونت آموزشی- معاون آموزشی
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۵ | 
تاریخ ثبت نام و زمانبندی پذیرفته شدگان آزمون سراسری 1396 متعاقباً اعلام خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=6.815.30149.fa
برگشت به اصل مطلب