بیمارستان امدادی ابهر- ریاست بیمارستان
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ریاست بیمارستان امدادی ابهر

دکتر غلامرضا بیگدلو
متخصص اعصاب و روان
شما میتوانید نظرات ، انتقادات ، پیشنهادات و... خود را از طریق ایمیل :
emdadihospital[at]gmail.com
با ریاست بیمارستان امدادی ابهر  درمیان بگذارید
 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امدادی ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=60.4776.5601.fa
برگشت به اصل مطلب