بیمارستان امدادی ابهر- آمار و مدارک پزشکی
آمار و مدارک پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  نام واحد : آمار و مدارک پزشکی

  شماره تماس (داخلی) : 261

  نام مسئول واحد : رضا دوست محمدیان

  مدرک تحصیلی : لیسانس مدارک پزشکی

  سابقه کار : 13 سال

  عنوان پست : مسئول پذیرش ، آمار و مدارک پزشکی

  

AWT IMAGE

اهم فعالیت هایی که در این واحد انجام می شود :

  •   واحد پذیرش :

  تشکیل پرونده های سرپایی و بستری و پذیرش بیماران سرپایی جهت ویزیت پزشک عمومی و هدایت بیماران جهت بستری در بخش های مربوطه

  •   واحد آمار :

  استخراج آمار ماهیانه ، ضریب اشغال تخت کل ، تخت روز اشغالی و ثبت کلیه فعالیت های درمانی انجام شده در طول یک ماه در بیمارستان در قالب ارقام و اعداد و ارسال به معاونت های مربوطه و استخراج آمارهای متفرقه درخواستی ، اجرای برنامه نرم افزاری ماده 89 و اجرای برنامه نرم افزاری سامانه اطلاعات بیمارستانی که بصورت On line اجرا می گردد

  •   واحد کد گذاری بیماری ها :

  کددهی به بیماری ها و تشخیص های ثبت شده در پرونده توسط کتب ICD-10,ICD-9-CM و ثبت کلیه اطلاعات پرونده از قبیل اطلاعات هویتی ، ورود و خروج به بخش ها - تشخیص ها و اقدامات انجام گرفته بر روی بیمار و اطلاعات هزینه ای در قالب برنامه نرم افزاری ADS9 و استفاده از این برنامه در گزارشات آماری و ارسال آن به معاونت پژوهشی

  •   واحد بایگانی مدارک پزشکی :

  وظیفه حفاظت و حراست از پرونده های بستری و سرپایی . این پرونده ها پس از ثبت در دفاتر اندیکس موجود و استفاده از پوشه های محافظ پرونده در قفسه ها و فایل های مشخص بایگانی و برای مراجعات بعدی و ارائه مدارک به درخواستهای قانونی نگهداری و حفاظت می گردند .

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امدادی ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=60.5146.6066.fa
برگشت به اصل مطلب