بیمارستان امدادی ابهر- خطاها و قصورات پزشکی
قصورات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  • جهت آگاهی از قوانین مربوط به خطاها و قصورات پزشکی بر روی آیکون روبرو کلیک کنید. AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امدادی ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=60.5159.6083.fa
برگشت به اصل مطلب