بیمارستان امدادی ابهر- حریق
آموزش همگانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آتش سوزی و راه های مقابله با آن AWT IMAGE

ایمنی وسایل گازسوز AWT IMAGE

پیشگیری از آتش‌سوزی در چادرهای مسافرتی AWT IMAGE 

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امدادی ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=60.5681.7297.fa
برگشت به اصل مطلب