بیمارستان امدادی ابهر- روابط عمومی
شرح وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مسئول روابط عمومی بیمارستان امدادی ابهر 

معصومه حدادی    شماره داخلی  44  -  5277741  داخلی 321

  تعریف روابط عمومی

  روابط عمومی مجموعه ای از عملیات ارتباطی آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق است که با استفاده از شیوه های علمی و هنری به دنبال ارتباط با مردم و اطلاع یابی از نظرهای آنان ، تجزیه و تحلیل گرایش های مخاطبان و افکار عمومی به منظور گفتگو با انان برای رسیدن به تفاهم با کاربرد روش ها و ابزارهای ارتباطی نوشتاری ، گفتاری ، دیداری و شنیداری است .

  مهمترین وظایف و فعالیت های درون سازمانی

  1- هدایت و توسعه بهداشت روانی در محیط کار (امنیت فکری)

  2- شناسایی کارکنان و تعیین شخصیت آنان و ایجاد همکاری و ارتباط متقابل در میان آنان

  3- به وجود آوردن احساس مسئولیت در میان کارکنان

  4- رسیدگی به شکایات ، نیازها ، درخواست ها ، پیشنهادها و حتی دردلهای کارکنان و مدیران

  5- آگاه نمودن کارکنان از چگونگی سیاست ها ، برنامه ها ، خط مشی ها ، طرح های در دست اجرا و پیش بینی شده ، تغییرات احتمالی در تصمیمات ، آینده نگری ها و مسائلی از این قبیل

  6- کنترل و نظارت بر امور رفاهی ، آموزشی ، تأمینی ، ورزشی ، هنری کارکنان

  7- چاپ و نشر بولتن ، بروشور نشریه داخلی و ارائه گزارش عملکرد سازمان برای کارکنان

  8- شرکت در جلسات مهم دستگاه و ارتباط مستقیم با مسئولین دستگاه

  9- دریافت گزارش فعالیت ها ، طرح ها و برنامه های واحدهای مختلف

  10- ایجاد دبیرخانه شورای معاونین دستگاه و حضور در جلسات مهم

  11- انجام امور خطاطی و طراحی در زمینه های تبلیغاتی و نظارت بر امور انتشاراتی دستگاه

  12- تهیه عکس ، اسلاید ، فیلم از فعالیت های دستگاه و ایجاد آرشیو سمعی و بصری

  13- حضور در سفرهای داخلی و خارجی و شرکت در گردهمایی

  14- تنظیم شعائر و برگزاری مراسم مذهبی و مناسبت ها نماز جماعت و جلسات سخنرانی مذهبی

  مهمترین وظایف و فعالیت های برون سازمانی

  1- سنجش افکار عمومی جامعه نسبت به سازمان

  2- آشنا نمودن مردم جامعه با سازمان و فعالیت های مختلف آن با استفاده از هر روش مناسب و ممکن

  3- ارشاد و راهنمایی مردم با توجه به ارزش های حاکم بر جامعه نسبت به امور و مسائل سازمان

  4- ایجاد زمینه مناسب برای همکاری در مردم و استفاده از همکاری آنان

  5- ارتباط مستمر و منسجم با وسایل ارتباط جمعی در راستای معرفی سازمان از طریق آنان به جامعه و در نتیجه نفوذ افکار عمومی ، مانند مطالعه و بررسی مطالب درج شده و یا پخش شده توسط آنان و ارائه پاسخ لازم

  6- تشکیل سمینارها ، مجالس سخنرانی و به ویژه برپایی نمایشگاه ها ، برنامه های بازدید مردم از سازمان

  7- چاپ و نشر بولتن ، بروشور پوستر و نشریات مختلف

  8- ارتباط با دیگر روابط عمومی ها جهت همفکری و مشاوره و تبادل نظر

  9- اختصاص یک یا چند شماره تلفن برای ارتباط مخاطبان با روابط عمومی

  10- جمع آوری هرگونه اخبار اطلاعات بیرونی مورد نیاز دستگاه

  11- برقراری ارتباط مستمر با دبیرخانه شورای هماهنگی تبلیغات دولت

  12- پیگیری انجام به موقع وعده های مدیر دستگاه بمنظور انعکاس نتایج حاصله

  13- سخنگویی دستگاه و تحلیل و توجیه برنامه ها جهت روشن شدن اذهان عمومی

  14- بررسی دیدگاه ها و سنجش افکار عمومی در چهارچوب وظایف محوله و ارائه نتایج حاصله

  15- نصب صندوق پیشنهادات و انتقادات اعلام صندوق پستی و پیامگیر و پست صوتی
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امدادی ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=60.7696.12155.fa
برگشت به اصل مطلب