معاونت بهداشت- ایراپن
اسلایدهای جلسه ایراپن_شهریور 96

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۴ | 
ادغام برنامه های پیشگیری از بیماری ها غیرواگیر درخدمات نوین سلامت-دکتر صائینی
برنامه پیشگیری و کنترل آسم درشبکه مراقبت های بهداشت اولیه(PHC)-دکتر مهدی نجمی
برنامه ملی مبارزه با سرطان درسطح شبکه بهداشتی درمانی- دکتر ملیحه نقدی
دستورالعمل ایراپن:(برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت) ویژه پزشکان-دکتر شهین یاراحمدی
برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیرویید نوزادان- دکتر ملیحه نقدی
برنامه های گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتماد درتحول نظام سلامت- دکتر شهره اخوان
پیشگیری و کنترل اختلالات مصرف الکل-دکتر زهرا واعظی
مبانی پیشگیری از بیماری غیرواگیر- دکتر فرزانه کرمی تنها
تغذیه در پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر-دکتر پریسا ترابی
پیشگیری ازبیماری های قلبی عروقی-دکتر ملیحه نقدی
دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی پزشک(دربرنامه پیشگیری و کنترل بیماری فشار خون بالا)
برنامه توسعه فعالیت بدنی درپروتکل ایراپن
فیلم جلسه ایراپن 96
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.12548.30287.fa
برگشت به اصل مطلب