معاونت بهداشت- تماس باما
تماس با معاونت بهداشتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۹/۱۵ | 

پست الکترونیکی:zanjanhealth@zums.ac.ir

تلفن:33156378

فکس:33421012 - 33421015

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.2083.8696.fa
برگشت به اصل مطلب