معاونت بهداشت- کامپیوتر
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

راهبر سامانه یکپارچه بهداشت/کارشناس فناوری اطلاعات
              فروغ السادات حسینی
              کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر
              شماره تماس: 33018536شرح وظایف راهبر سامانه یکپارچه بهداشت:
1- نظارت بر کلیه موارد ثبت شده در سامانه یکپارچه بهداشت
2- نظارت وهماهنگی های لازم در خصوص اجرای ارجاع الکترونیک در سطح 1
3- نظارت وهماهنگی های لازم در خصوص اجرای نسخه نویسی و نسجه پیچی
4-نظارت و هماهنگی های لازم در خصوص صندوق سامانه یکپارچه بهداشت

شرح وظایف کارشناس فناوری اطلاعات:
1- نظارت بر خرید و تعمیر کلیه تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه معاونت بهداشت وشهرستان های تابعه
2-
نظارت و هماهنگی های لازم در خصوص قراردادهای رایانه ای
3- هماهنگی درخصوص فراهم سازی بستر اینترانت توابع زیر مجموعه


 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.538.550.fa
برگشت به اصل مطلب