معاونت بهداشت- دبیرخانه وبایگانی
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها


مسئول دبیرخانه
      سهیلا اسکندری
      کارشناس حقوق
      شماره تماس: 33018592
مسئول بایگانی وتایپیست
       پروین ناصحی
       دیپلم
       شماره تماس: 33018591

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.540.551.fa
برگشت به اصل مطلب