معاونت بهداشت- ایدز وهپاتیت
گروه مبارزه با بیماری های واگیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/12 | 

راهنمای آموزشی HIV/AIDS و STI  ویژه پزشکان   - تابستان 1383

رویکردتشخیصی ودرمانی به بیماری ها وشکایت های شایع درHIV و ایدز  - اسفند 1389

مدیریت مواجهه شغلی با HIV، ویروس هپاتیت B و ویروس هپاتیت C توصیه هایی برای پروفلاکسی پس از تماس  - آبان 1389

دستورالعمل استفاده از دارو های ضد ویروسی درکودکان مبتلا به عفونت HIV   - اسفند 1389

ارزیابی بیمار مبتلا به HIV/AIDS ودرمان ضد ترو ویروسی در بزرگسالان ونوجوانان   - مهر 1389

برنامه ملی استراتژیک کنترل بیماری ایدز جمهوری اسلامی ایران    1389-1393

دستورالعمل پیشگیری از انتقال HIV از مادر به کودک   -بهمن 1389

راهنمای کشوری مراقبت هپاتیت B - ویرایش اول -1386

عفونت هم زمان سل وHIV   - اسفند 1389

مدیریت مواجهه غیر شغلی با HIV توصیه هایی برای پروفیلاکسی پس از تماس   - آبان 1389

بسته اطلاعاتی1:انگ وتبعیض نسبت به مبتلان به ای آی وی/ایدز(آذز 94)

بسته اطلاعاتی2: اچ آی وی وباورهای نادرست(آذز 94)

بسته اطلاعاتی 3: خانواده ونقش آن در پیشگیری از اچ آی وی(آذز 94)

بسته اطلاعاتی4: پیشگیری از انتقال اچ آی وی  از مادر به فرزند(آذز 94)

بسته اطلاعتی5: مرکز مشاوره بیماری های رفتاری(آذز 94)

بسته اطلاعاتی 6:راه های انتقال و عدم انتقال و پیشگیر از انتقال جنسی اچ آی وی (آذز 94)

بسته اطلاعاتی7:موادمحرک و اچ آی وی /ایدز(آذز 94)

بسته اطلاعاتی8: مواد مخدر واچ آی وی/ایدز(آذز 94)

پمفلت ای آی وی /ایدز(94)

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.7562.13146.fa
برگشت به اصل مطلب