معاونت بهداشت- سلامت مادران
فرم های آماری و چک لیست یکسان شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۹/۱۸ | 

آمار ماهانه زایمان در بیمارستان

آمار ارجاع واعزام تسهیلات زایمانی استان زنجان

جدول گزارش وضعیت واحد های تسهیلات زایمانی تحت پوشش دانشگاه(سالانه)

چک لیست پایش وارزشیابی عملکرد مامای خانواده

شاخص برنامه مادران(فصلی)

فرم 106

چک لیست پایش برنامه مادران در سطح ستاد شهرستان

فرم عملکرد نظارتی گروه سلامت خانواده

فرم گزارش ماهانه وضعیت زنان درسه ماهه آخر بارداری

گزارش اعلام وضعیت زایمان درمنزل برحسب فرد کمک کننده به زایمان

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.7642.12141.fa
برگشت به اصل مطلب