معاونت بهداشت- سلامت مادران
نجات مادر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۹/۱۸ | 

AWT IMAGE

نمونه ای از تلاش های انجام شده جهت نجات جان مادران باردار مناطق صعب العبور در بحران های آب وهوایی

نجات جان مادر باردار از محاصره برف وکولاک شدید

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.7642.12151.fa
برگشت به اصل مطلب