معاونت بهداشت- برنامه ها ودستورالعمل ها
پنل ارسال پیام کوتاه گروه هدف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ | 

فایل مربوط به جمع آوری شماره تلفن همراه گروه هدف

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.7673.12512.fa
برگشت به اصل مطلب