معاونت بهداشت- برنامه ها ودستورالعمل ها
پرونده الکترونیک نظام مراقبت سلامت نوجوانان ومدارس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ | 

نرم افزار نظام مراقبت سلامت نوجوانان ومدارس ویژه مراکزبهداشتی-( AMS-c(ver1  اسفند 93    جدید

**************************************************************************************

فایل پرونده الکترونیک 13/11/93   

**************************************************************************************

نرم افزار نظام مراقبت سلامت نوجوانان ومدارس ویژه مراکزبهداشتی-( AMS-m(ver1-اصلاح شهرستان های جدید وتا 40مرکز  27/1/93

با سلام واحترام
فایل نرم افزار نظام مراقبت سلامت نوجوانان ومدارس ویژه مراکزبهداشتی   ( AMS-m(ver1 بصورت فشرده درضمیمه پیوست می باشد بعداز کپی کردن فایل در فولدرسلامت نوجوانان ومدارس که قرارشد دردرایو D قرارگیرد ابتدا فایل را ازحالت فشرده خارج کنید(مطابق دستورالعمل) ووقتی که برای اولین بار فایل را بازکردید وانتخاب موقعیت انجام دادید فرم اطلاعات عمومی مرکز باز می شود تاکیدمی شود اطلاعات این فرم را حتی بصورت ناقص تکمیل کنید سپس بقیه فرم ها را بازنمایید(جهت ذخیره فایل باید این صفحه با browser فایرفاکس اجرا گردد. )
*********************************************************************************************
با سلام واحترام
فایل نرم افزار نظام مراقبت سلامت نوجوانان ومدارس ویژه شهرستان ( AMS-c(ver1 بصورت فشرده درضمیمه پیوست می باشد بعداز کپی کردن فایل در فولدرسلامت نوجوانان ومدارس که قرارشد دردرایو D قرارگیرد ابتدا فایل را ازحالت فشرده خارج کنید(مطابق دستورالعمل) ووقتی که برای اولین بار فایل را بازکردید وانتخاب موقعیت انجام دادید فرم اطلاعات عمومی مرکز باز می شود تاکیدمی شود اطلاعات این فرم را حتی بصورت ناقص تکمیل کنید سپس بقیه فرم ها را بازنمایید (جهت ذخیره فایل باید این صفحه با browser فایرفاکس اجرا گردد. )

*********************************************************************************************

فرم های پرونده الکترونیک نظام مراقبت سلامت نوجوانان ومدارس وراهنمای آن 

با سلام واحترام
نمونه فرم های پرونده الکترونیک نظام مراقبت سلامت نوجوانان ومدارس درمراکز بهداشتی وراهنمای تکمیل آن پیوست می باشد
فرم                                                  راهنمای تکمیل فرم
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.7673.13258.fa
برگشت به اصل مطلب