معاونت بهداشت- برنامه پیش گیری از خودکشی
واحد سلامت روانی،اجتماعی،اعتیاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۰/۷ | 
برنامه ادغام پیش گیری از خودکشی در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه

  بررسی اثربخشی ادغام برنامه پیش گیری از خودکشی مبتنی بر درمان افسردگی در نظام مراقبتهای بهداشتی

  تکمیل پرسشنامه های موارد اقدام به خودکشی وجمع آوری و ارسال آمار ماهیانه موارد اقدام خودکشی

  آموزش به کارشناسان بهداشت روان و کلیه پرسنل سطوح بهداشتی

  اجرای برنامه های آموزشی از طریق رسانه های جمعی

  برگزاری کارگاههای آموزشی برای و کلیه پرسنل سطوح بهداشتی

  اجرای طرح در مرکز بهداشتی درمانی شهری ویژه مادران مراجعه کننده به مرکز با همکاری رابطین بهداشتی

  اجرای برنامه پیش گیری از خودکشی باشناسایی و درمان افسردگی و تاکید بر رفتار های خودکشی

  تکمیل پرسشنامه های خودکشی منجر به فوت وتکمیل پرسشنامه های موارد اقدام به خودکشی

  اجرای پروتکل های کشوری ابلاغی در زمینه پیشگیری از خودکشی(خودکشی و رسانه برنامه های آموزشی ویژه دانش آمزان و والدین آنها و دانشجویان و......)

همایش پیشگیری از خودکشی و رفتارهای مرتبط که در راستای سیاست های دفتر سلامت روانی اجتماعی واعتیاد و در ادامه برنامه های پیشگیری از خودکشی در اواخر سال 90 با شرکت اساتید مطرح روانپزشکی کشور در زنجان برگزار گردید و برنامه های آموزشی در زمینه بیماری افسردگی و..... در طی سال و مقطعی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.7736.12184.fa
برگشت به اصل مطلب