معاونت بهداشت- مدیریت پسماند ها آزمایشگاهی
گروه مراقبت از بیماری ها و آزمایشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ | 

جدول مدیریت پسماند

نحوه آمایش وامحا پسماندهای آزمایشگاهی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.7803.12548.fa
برگشت به اصل مطلب