معاونت بهداشت- کشت مدفوع
گروه مراقبت از بیماریها وآزمایشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ | 

آماده سازی وکشت نمونه های مدفوع

تیره سالمونلا

شیگلا

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشت:
http://zums.ac.ir/find.php?item=7.7808.12564.fa
برگشت به اصل مطلب