آمار- کارکنان اداره آمار
کارکنان اداره آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/10 | 
AWT IMAGE

کارشناس مسئول آمار: اکرم کاوندی

مدرک تحصیلی: کارشناس آمار

شماره تماس :  33424768-024      33156396-024

آدرس ایمیل: akavandizums.ac.ir

AWT IMAGE

کارشناس  آمار:هاجر بخشوده

مدرک تحصیلی: کارشناس آمار

شماره تماس :  33156459-024

کارشناس  آمار: محمدحسین آقاجان جماعت

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آمار

شماره تماس :  33156396-024

نشانی مطلب در وبگاه آمار:
http://zums.ac.ir/find.php?item=8.13676.29131.fa
برگشت به اصل مطلب