آمار- فرایندهای اداره آمار
فرایند جمع آوری اطلاعات سامانه های سیناسا و فرابر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۴ | 
فرایند جمع آوری اطلاعات سامانه های سیناسا و فرابر
نشانی مطلب در وبگاه آمار:
http://zums.ac.ir/find.php?item=8.15984.35554.fa
برگشت به اصل مطلب