همایش علمی دانشجویی- برنامه های همایش
برنامه های همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برای دریافت فایل برنامه ی همایش اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فایل برنامه ی پوسترها اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه همایش علمی دانشجویی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=81.8914.17681.fa
برگشت به اصل مطلب