همایش علمی دانشجویی- زمان های کلیدی
زمان های کلیدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مهلت ارسال چکیده مقالات: تا ساعت 12 ظهر 4 اسفند تمدید گردید.

زمان اعلام نتایج داوری مقالات: سه شنبه 5 اسفند

زمان برگزاری همایش: 9 اسفند

ثبت نام در کارگاه ها و دریافت پکیج همایش و ID کارت، شنبه 9 اسفند، از ساعت 8 الی 9 میباشد.

نشانی مطلب در وبگاه همایش علمی دانشجویی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=81.8915.16038.fa
برگشت به اصل مطلب