همایش علمی دانشجویی- راهنمای سخنرانی
راهنمای سخنرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

راهنمای سخنرانی

مدت زمان هر سخنرانی 15 دقیقه میباشد.

سخنرانان محترم باید تا ساعت 9 صبح روز شنبه 9 اسفند، پاورپوینت های خود را روی کامپیوتر آمفی تیاتر قرار دهند.

نشانی مطلب در وبگاه همایش علمی دانشجویی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=81.9733.17679.fa
برگشت به اصل مطلب