نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری- ضیافت اندیشه اساتید
کرسی نظریه پردازی اساتید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
کرسی نظریه پردازی اساتید در دومین روز از طرح ضیافت اندیشه اساتید، با حضور اساتید شرکت کننده در طرح و با مدیریت دکتر حمیدی ریاست دانشکده داروسازی زنجان برگزار گردید.
AWT IMAGE
در این جلسه که با موضوع نقش استاد در شرایط کنونی برگزار شد در ابتدا دکتر حمیدی در سخنان مفصلی با اشاره به جنگ نرم و نقش اساتید به عنوان فرماندهان این جنگ از دیدگاه مقام معظم رهبری به تبیین موضوع پرداختند و سپس اساتید شرکت کننده به ارائه نظرات و دیدگاه های خود درباره موضوع جلسه پرداختند.
نشانی مطلب در وبگاه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری:
http://zums.ac.ir/find.php?item=82.5383.7847.fa
برگشت به اصل مطلب