نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری- خوابگاه فردوس
خوابگاه فردوس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 امام جماعت: حضرت حجت‌الاسلام علی‌اکبر گلی


نشانی مطلب در وبگاه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری:
http://zums.ac.ir/find.php?item=82.5893.7811.fa
برگشت به اصل مطلب