نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری- خوابگاه کوثر
خوابگاه کوثر

حذف تصاویر و رنگ‌ها


امام جماعت: حضرت حجت‌الاسلام مجتبی رجبی


نشانی مطلب در وبگاه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری:
http://zums.ac.ir/find.php?item=82.5894.7812.fa
برگشت به اصل مطلب