نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری- شهید بهشتی
بیمارستان شهید‌بهشتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها


امام جماعت: حضرت حجت‌الاسلام قربانعلی‌عباسی
نشانی مطلب در وبگاه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری:
http://zums.ac.ir/find.php?item=82.5899.7793.fa
برگشت به اصل مطلب