نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری- نشان از بی‌نشانان
متنی تکان دهنده از وصیت نامه شهید شوشتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری:
http://zums.ac.ir/find.php?item=82.5927.7951.fa
برگشت به اصل مطلب