نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری- نشان از بی‌نشانان
خطبه ی فدکیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE


خطبه ی فدکیه ی حضرت فاطمه (س) 

نشانی مطلب در وبگاه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری:
http://zums.ac.ir/find.php?item=82.5927.9825.fa
برگشت به اصل مطلب