نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری- سخنان کلیدی
ظهور آقا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

برای دانلود بر روی صلوات زیر کلیک فرمایید.

صلوات

نشانی مطلب در وبگاه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری:
http://zums.ac.ir/find.php?item=82.7436.11645.fa
برگشت به اصل مطلب