نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری- سخنان کلیدی
چرا گناه حرام است؟

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

برای دانلود این سخنرانی بر روی صلوات زیر کلیک فرمایید.

صلوات

نشانی مطلب در وبگاه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری:
http://zums.ac.ir/find.php?item=82.7436.11672.fa
برگشت به اصل مطلب