دانشکده دندانپزشکی زنجان- اخبار آموزشی
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال تحصیلی95-94در رشته های دکتری عمومی و کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده دندانپزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=83.10260.20030.fa
برگشت به اصل مطلب