دانشکده دندانپزشکی زنجان- اخبار پژوهشی
اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی پزشک پژوهشگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده دندانپزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=83.12568.37816.fa
برگشت به اصل مطلب