دانشکده دندانپزشکی زنجان- برنامه کلاسی
برنامه کلاسی نیمسال دوم 97-96

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | 
برنامه کلاسی نیمسال دوم 97-96  -  ترم 2 تا ترم 8

برنامه کلاسی نیمسال دوم 97-96  -  ترم 9 تا ترم 12


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده دندانپزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=83.12594.31972.fa
برگشت به اصل مطلب