دانشکده دندانپزشکی زنجان- ریاست دانشکده
سرپرست دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سرکار خانم دکتر عاطفه یوسفی، ریاست دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

استادیار گروه ترمیمی و زیبایی

 پست الکترونیک :  Dr.yoosefi@zums.ac.ir

 شماره تماس : 02433471161

AWT IMAGE

 

   

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده دندانپزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=83.2991.3208.fa
برگشت به اصل مطلب