دانشکده دندانپزشکی زنجان- معاون پژوهشی
معرفی معاون پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی:  دکتر مینا محبیان

برد تخصصی بیماری های دهان و فک و صورت

پست الکترونیک: m.mohebianzums.ac.ir

آدرس: شهرک کارمندان، انتهای بلوار مهدوی، پردیس مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده دندانپزشکی

تلفن: 02433148221

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده دندانپزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=83.5580.7079.fa
برگشت به اصل مطلب