دانشکده دندانپزشکی زنجان- اخبار دانشجویی
اطلاعیه در خصوص تحصیل همزمان رتبه های برتر المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در دوره کارشناسی ارشد مجازی رشته آموزش پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/16 | 

اطلاعیه در خصوص تحصیل همزمان رتبه های برتر المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در دوره کارشناسی ارشد مجازی رشته آموزش پزشکی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده دندانپزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=83.5590.40381.fa
برگشت به اصل مطلب