وب دا- کرونا ویروس جدید
اعزام 8 تیم آموزش و پیگیری به روستای سوکهریز از توابع شهرستان خرم دره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/5 | 


اعزام 8 تیم آموزش و پیگیری به روستای سوکهریز از توابع شهرستان خرم دره
سی نفر از پرسنل شاغل در بخشهای بهداشتی، اداری و خدمات شبکه بهداشت و درمان در قالب 8 تیم تخصصی متشکل از کارشناسان بهداشتی، آموزشی، بهداشت محیط و حرفه ای، ثبات و ضد عفونی کننده صبح روز یکشنببه مورخ 3/1/99  با حضور در روستای سوکهریز از توابع شهرستان خرم دره اقدام به غربالگری سلامت خانوارها، آموزش چهره به چهره، ضدعفونی منازل و معابر و تکمیل فرمهای اعضای خانوار نمودند.
 
نشانی مطلب در وبگاه وب دا:
http://zums.ac.ir/find.php?item=89.18638.44362.fa
برگشت به اصل مطلب