وب دا- کرونا ویروس جدید
جلسه دبیران کانونهای سلامت شهرستان خرم دره با موضوع توانمند سازی در خصوص بیماری کرونا برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/9 | 


جلسه دبیران کانونهای سلامت شهرستان خرم دره با موضوع توانمند سازی در خصوص بیماری کرونا برگزار شد
جلسه ای با حضور خلفی و دکتر عزیزی مسئولین نقاهتگاههای استان، دکتر کریمخانی رئیس شبکه، مهندس کریمی و کلانتری کارشناسان امور اجتماعی و دبیران و جانشینان کانونهای سلامت شهرستان خرم دره روز شنبه نهم فروردین برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا- زنجان؛ طی این جلسه مباحثی از جمله انتظارات سیستم بهداشت از مسئولان کانونها، ارائه آموزشهای لازم توسط دبیران کانونها به اعضای کانونها در خصوص رعایت فاصله طولی، شستشوی صحیح دستها، تشویق مردم به در خانه ماندن، رعایت قرنطینه های خانگی، نحوه تهیه محلولهای ضدعفونی و ... مطرح گردید.
 مصوبات جلسه:
-مقرر گردید از طریق تماس تلفنی توسط مسئولین کانونها آموزشهای لازم به اعضا ارائه شود.
-مقرر گردید کمافی السابق آقای رجبی کارشناس ارشد مشاوره و دبیر کانون جهاد نسبت به مشاوره های روانی به افراد مناطق حاشیه شهر و افراد تحت پوشش ارگانهای حمایتی اقدام نمایند.
-نظارت بر نحوه فعالیت نانوائیها خصوصا در سطح روستاها توسط بهداشت محیط و بهورزان تشدید گردد.
-استفاده از ملزومات حفاظت فردی توسط رانندگان تاکسی های شهری و بین شهری با جدیت پایش گردد.
-اکیپهای اطلاع رسانی با خودروهای بلندگودار در سطح کلیه روستاها بیش از پیش فعال گردند.
-مطالب آموزشی و نحوه تهیه محلولهای ضدعفونی با هماهنگی کارشناسان شبکه توسط ادمین های گروههای کانالهای مجازی روستا ارسال گردد.
کلیپی که توسط همایون عطایی از اساتید برجسته شهر تهیه گردیده در کلیه فضاهای مجازی شهرستان پخش گردد.
در انتها دبیران و جانشینان کانونهای سلامت گزیده هایی از عملکرد خود را در حوزه بیماری کرونا بیان نمودند و همچنین مبلغ 15 میلیون ریال توسط آقای ربیعی دبیر کانون سلامت مادر به شبکه بهاشت اهدا گردید.
جلسه دبیران کانونهای سلامت شهرستان خرم دره با موضوع توانمند سازی در خصوص بیماری کرونا برگزار شد.
جلسه ای با حضور خلفی و دکتر عزیزی مسئولین نقاهتگاههای استان، دکتر کریمخانی رئیس شبکه، مهندس کریمی و کلانتری کارشناسان امور اجتماعی و دبیران و جانشینان کانونهای سلامت شهرستان خرم دره روز شنبه نهم فروردین برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا- زنجان؛ طی این جلسه مباحثی از جمله انتظارات سیستم بهداشت از مسئولان کانونها، ارائه آموزشهای لازم توسط دبیران کانونها به اعضای کانونها در خصوص رعایت فاصله طولی، شستشوی صحیح دستها، تشویق مردم به در خانه ماندن، رعایت قرنطینه های خانگی، نحوه تهیه محلولهای ضدعفونی و ... مطرح گردید.
 مصوبات جلسه:
-مقرر گردید از طریق تماس تلفنی توسط مسئولین کانونها آموزشهای لازم به اعضا ارائه شود.
-مقرر گردید کمافی السابق آقای رجبی کارشناس ارشد مشاوره و دبیر کانون جهاد نسبت به مشاوره های روانی به افراد مناطق حاشیه شهر و افراد تحت پوشش ارگانهای حمایتی اقدام نمایند.
-نظارت بر نحوه فعالیت نانوائیها خصوصا در سطح روستاها توسط بهداشت محیط و بهورزان تشدید گردد.
-استفاده از ملزومات حفاظت فردی توسط رانندگان تاکسی های شهری و بین شهری با جدیت پایش گردد.
-اکیپهای اطلاع رسانی با خودروهای بلندگودار در سطح کلیه روستاها بیش از پیش فعال گردند.
-مطالب آموزشی و نحوه تهیه محلولهای ضدعفونی با هماهنگی کارشناسان شبکه توسط ادمین های گروههای کانالهای مجازی روستا ارسال گردد.
کلیپی که توسط همایون عطایی از اساتید برجسته شهر تهیه گردیده در کلیه فضاهای مجازی شهرستان پخش گردد.
در انتها دبیران و جانشینان کانونهای سلامت گزیده هایی از عملکرد خود را در حوزه بیماری کرونا بیان نمودند و همچنین مبلغ 15 میلیون ریال توسط آقای ربیعی دبیر کانون سلامت مادر به شبکه بهاشت اهدا گردید.

 
نشانی مطلب در وبگاه وب دا:
http://zums.ac.ir/find.php?item=89.18638.44393.fa
برگشت به اصل مطلب