وب دا- ام اس در رسانه
روشندلان امید / سال چهارم/ شماره 40/ چهارشنبه 31 فروردین 1390

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 

                                                       عنوان                                                                            برای دریافت فایل کلیک کنید

روشندلان امید  / سال چهارم/ شماره 40/ چهارشنبه 31 فروردین 1390                                               فایل pdf

          ویژه نامه جمعیت حمایت از بیماران ام اس استان زنجان                                                              فایل file.zip

 

 

 
نشانی مطلب در وبگاه وب دا:
http://zums.ac.ir/find.php?item=89.3349.3337.fa
برگشت به اصل مطلب