مرکز آموزشی درمانی ولیعصر- آشنایی با مرکز
آشنایی با مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۹ | 

AWT IMAGE
مرکز آموزشی و درمانی حضرت ولیعصر (عج)

اهداف استراتژیک مرکز

رسالت، چشم انداز و ارزش ها

چارت سازمانی


 
کتابچه معرفی مرکز                    

تاریخچه مرکز

هیات موسسین و امنا

 


 

    
 

                                                            

                                                          

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=9.227.50.fa
برگشت به اصل مطلب