مرکز آموزشی درمانی ولیعصر-  HIS
سیستم اطلاعات بیمارستانی ( HIS )

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM

تاریخچه:

در این بیمارستان از سال 1379 اقدام به پیاده سازی HIS شروع شد که با راه اندازی اولین سیستم ، جزء معدود بیمارستانهائی شد که در سطح کشور مجهز به سیستم HIS بوده است.

1. سیستم HIS اروپائی با نام HIS : در ایران توسط شرکت اریش نرم افزار تغییراتی اساسی در آن داده شد و به IHIS تغییر نام یافت. این نرم افزار در سال 1379 بصورت آزمایشی در بیمارستان راه اندازی شد و در سال 1381 توسط وزیر بهداشت وقت افتتاح و به بهره برداری رسید.

با انحلال شرکت اریش نرم افزار، پشتیبانی سیستم توسط گروه مهندسی HIS دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه یافت.

2. سیستم HIS شفا : تولیدی شرکت تیراژه رایانه تهران.

دانشگاه علوم پزشکی زنجان تصمیم به یکسان سازی HIS در بیمارستان های تابعه نمود و در این راستا با شرکت تیراژه از طریق مناقصه رسمی به توافق رسید. در سال 1390 پیاده سازی HIS شفا در این بیمارستان شروع شد و در سال 1391 رسما جایگزین سیستم IHIS گردید.

سیستم های اطلاعات بیمارستان Hospital Information System

     سیستم های اطلاعات بیمارستان یا سیستم اطلاعات بیمارستانی در معنای گسترده تر HIS را سیستم اطلاعاتی سلامت می گویند که یک نظام اطلاعاتی یکپارچه برای مدیریت و ذخیره و بازیابی اطلاعات بیماران می باشد.در این راستا عناوین مختلفی با رویکرد های مشابه جهت مدیریت اطلاعات بیمار است. از جمله :

 • Health care Information System(HIS)
 • Clinical Information System(CIS)
 • Patient Data Management System(PDMS)

 اهداف سیستمهای اطلاعات بیمارستانی

         هدف از این سیستمها پشتیبانی از فعالیتهای بیمارستانی در سطوح عملی ، تاکتیکی و استراتژیک می باشد.به عبارت دیگر استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری جهت جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش، بازخوانی و برقراری ارتباط با اطلاعات اداری در تمامی فعالیتهای بیمارستانی و بر آوردن تمام نیازهای مخاطبان می باشد .واقعیت این است که امروزه یک بیمارستان نمی تواند همچنان بصورت سنتی کار پروسه پرونده بستری یا سرپائی بیمار را انجام دهد، بنابراین برای افزایش دقت و تسریع در ارائه خدمات به بیمار، تسریع در تشکیل و گردش پرونده دربیمارستان، بازیابی سریع پرونده برای اهداف گوناگون همچون تحقیقات و مطالعه دانشجویان ذیربط و امکان استفاده آسان از مدارک پزشکی و... وجود HIS درهر بیمارستانی ضروری است. HIS تمامی این مسائل را برای بیمارستان حل می کند و بیمارستان را از یک سازمان سنتی به یک مرکز مدرن درمانی تبدیل می کند. البته سیستم اطلاعات بیمارستانی فقط در مسائل درمانی خلاصه نمی شود.

آنچه مسلم است بیمارستان سازمانی متشکل از بخشها و واحدهای کلینیکی و پاراکلینیکی است که در کنار واحدهای پشتیبانی مجموعه واحدی را تشکیل داده و هدف مشخصی را دنبال می کند. واحدهای پشتیبانی که تحت عنوان MIS معروفند، زنجیروار به واحدهای درمانی متصل و همگی در راستای ارائه خدمات به بیمار فعالیت می کنند. بنابراین درمان و پشتیبانی مکمل هم بوده و بعبارتی ساده ترکیب HIS و MIS تشکیل سیستم کامل HIMS که از آن به HMIS نیز نام برده شده را می دهند. سیستمی که کل سازمان یعنی بیمارستان را تحت پوشش خود قرار می دهد.

مزیتهای HIS در فرایندهای بیمارستانی

 • ارتقاء سطح کارایی
 • استفاده از فن آوریهای کامپیوتری
 • حذف رویه های تکراری و غیر ضروری
 • مدیریت زمان (پائین آوردن زمان پذیرش، زمان ترخیص، زمان انتقال بیمار، زمان دستورنویسی پزشکان و درخواستهای پاراکلینیکی، زمان اخذ جوابها، زمان مراجعه به اطلاعات قبلی پرونده)
 • بالا بردن میزان دقت در درج اطلاعات و درخواستها که در حالت دستی ناخوانا و ... هستند
 • تسریع ارتباطات بین بخشی و در نهایت بالابردن میزان رضایت بیمار
 • ارائه خدمات بهتر، دریافت آمار و گزارشات روزانه و زمانی
 • اطلاع از وضعیت درآمد و هزینه بیمارستان
 • بهبود کیفی وضع خدمات درمانی
 • استخراج آمار واطلاعات با روشهای سریعتر
 • برقراری ارتباط با سیستمهای پزشکی

 

                                                                                   

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=9.3102.3098.fa
برگشت به اصل مطلب