مرکز آموزشی درمانی ولیعصر- بخش عفونی
بخش عفونی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

مسئول بخش عفونی
  نام و نام خانوادگی : رضوان محمودی تحصیلات : کارشناس پرستاری
پست الکترونیکی :

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

AWT IMAGE

33023301 - 024 و 33023303 - 024


  رئیس علمی بخش :   دکتر افسانه کرمی     متخصص عفونی - داخلی

  پزشکان و متخصصین شاغل در بخش:

     – دکتر احمدرضا مبین  (متخصص عفونی- داخلی)

     – دکتر  منیژه جزء پناهی (متخصص عفونی- داخلی) 

     - دکتر افسانه کرمی  (متخصص عفونی- داخلی)

     - دکتر امیرحسین مقتدر مژدهی  (متخصص عفونی- داخلی)

.

  تعداد کارکنان بحش :

  تعداد پرستاران خانم : 14 نفر            تعداد پرستاران آقا :  2 نفر 

  تعداد بهیاران خانم : 2 نفر                   تعداد بهیاران آقا : -

.

  تعداد اتاقهای بخش : 13  اتاق

  تعداد تختهای بخش : 32 تخت        تختهای ایزوله : 2

  تعداد تختهای اکسترا : 2 تخت

  تجهیزات موجود در بخش : الکترو شوک-ونتیلاتور-مانیتورینگ-ساکشن پرتابل وسانترال اکسیژن پرتابل وسانترال-بخورسانترال-الکتروکاردیوگرافی-ترالی اورژانس-تشک مواج-پالس اکسی متر- گلوکومتر - دستگاه میکرودراپ

  

  

  

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=9.3252.3357.fa
برگشت به اصل مطلب