مرکز آموزشی درمانی ولیعصر- بخش داخلی 3
بخش داخلی 3

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

مسئول بخش داخلی 3 (ریه و  روماتولوژی)
نام و نام خانوادگی : خاطره سرخوش تحصیلات : کارشناس پرستاری
پست الکترونیکی :

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

AWT IMAGE

33023333 - 024


  رئیس علمی بخش : 
دکتر آیت الهی

 

  نام پزشکان و متخصصین شاغل در بخش:

 - دکتر سعید آقاحسن کاشانی (فوق تخصص ریه)

 - دکتر علیرضا صادقی (فوق تخصص روماتولوژی)

- دکتر فضل اله آیت الهی (فوق تخصص روماتولوژی)

- دکتر رامین محمدی (فوق تخصص نفرولوژی)

  تعداد کارکنان شاغل در واحد :

  تعداد پرستاران خانم : 12 نفر                      تعداد پرستاران آقا : -

  تعداد بهیاران خانم : 1نفر                           تعداد بهیاران آقا : -

  تعداد تخت بخش : در حال حاضر 20 تخت

  تعداد تختهای ایزوله :1 تخت

  تجهیزات موجود در بخش : الکترو شوک-ونتیلاتور-مانیتورینگ -ساکشن پرتابل وسانترال اکسیژن پرتابل وسانترال-بخورسانترال-الکتروکاردیوگرافی-ترالی اورژانس- گلوکومتر- پالس اکسی متر- ساکشن گامکو - پمپ انفوزیون.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=9.3262.3366.fa
برگشت به اصل مطلب